Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy

ul. Poznańska 55A, 60-852 Poznań

tel. centrala: +48 61 846 71 00; fax: +48 61 841 10 54

strona www: https://www.wcmp.pl
email: medycyna.pracy@wcmp.pl
  skrzynka ePUAP: /WCMPPOZNAN/SkrytkaESP


godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:00 – 14:35  

Rejestracja - informacja tel.: +48 61 846 71 01, +48 61 846 71 02
email: rejestracja@wcmp.pl

 Menedżer ds. Marketingu tel.: +48 61 846 71 32
email: wioletta.sobieska@wcmp.pl 

Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia tel.:  +48 61 846 71 50, +48 61 846 71 74
email: metorg@wcmp.pl

Faktury tel.: +48 61 846 71 38
email: faktury@wcmp.pl

WCMP Ośrodek w Kaliszu
ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz
tel.: 62 76 73 377; e-mail: kalisz@wcmp.pl

WCMP Ośrodek w Pile
Aleja Wojska Polskiego 49A, 64- 920 Piła
tel.: 67 21 25 521; e-mail: pila@wcmp.pl

NIP: 781-13-64-478
Nr konta bankowego: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Numer Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098

Numer KRS: 0000001935